Czym są nieruchomości według prawa?

W języku potocznym używamy określonych słów intuicyjnie zarysowując sobie ich zakres używania. Jednak w języku prawnym, niektóre słowa mają ściśle określone znaczenie, które niekoniecznie zawsze musi pokrywać się z naszym rozumieniem tego słowa. Dobrze jest znać prawne definicje zwłaszcza wtedy, kiedy dokonujemy jakiś czynności związanych z daną rzeczą. W takich wypadkach, kiedy czytamy przepisy albo artykuły czy też samą umowę, musimy wiedzieć co się odnosi do naszej sytuacji faktycznej. Nie inaczej jest w przypadku nieruchomości. Termin ten został precyzyjnie określony w przepisach kodeksu cywilnego.

Czym jest nieruchomość według prawa? 

Kodeks cywilny w art. 46 mówi jasno, iż nieruchomością są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności oraz budynki lub części budynków, jeżeli na podstawie osobnych przepisów stanowią osobny przedmiot własności. Oznacza to, często wbrew poszczególnemu rozumieniu, iż same budynki nie są nieruchomościami. Dzieje się tak w ściśle określonych przypadkach. Sama własność budynków jest natomiast nierozerwalnie związana z własnością gruntu. Oznacza to, że to co jest na gruncie wybudowane, przynależy po prostu do gruntu. Wyjątek stanowi własność budynków przy użytkowaniu wieczystym.

Co nie jest nieruchomością

Nieruchomością na pewno nie będę różnego rodzaju kioski czy inne budynki, które można łatwo przewieźć. W takim wypadku, chociaż często wydaje się to dosyć sprzeczne z intuicją, będziemy mówili po prostu o klasycznej rzeczy ruchomej.